ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ

Ο τακτικός εσωτερικός καθαρισμός και η συντήρηση του ενυδρείου, της λίμνης και των μηχανισμών επηρεάζει άμεσα την υγεία των υδρόβιων οργανισμών και παίζει μεγάλο ρόλο στην καθαρή εικόνα τους.

Η συντήρηση των μηχανισμών είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική λειτουργία, την αποφυγή βλάβης και την επέκταση του χρόνου ζωής τους.

Επιτρέπει επίσης την έγκαιρη διάγνωση ασθενειών, επιθετικότητας μεταξύ των ψαριών αλλά και της υποβάθμισης των φυσικοχημικών παραμέτρων ποιότητας του νερού, διευκολύνοντας την λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων και διορθωτικών ενεργειών.

Κρατώντας σταθερές τις ιδανικές συνθήκες στο υδάτινο περιβάλλον βοηθάμε τα ψάρια να αναδείξουν τα χρώματά και την φυσική συμπεριφορά τους, να ευημερήσουν και να αναπαραχθούν.

Επίσης εξασφαλίζουμε τις κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν στους υδρόβιους οργανισμούς όπως τα υδρόβια φυτά και τα κοράλλια να αναπτυχθούν και να εξαπλωθούν με φυσικό τρόπο επιτυγχάνοντας τελικά ένα ολοκληρωμένο υδάτινο οικοσύστημα το οποίο εξελίσσεται και ομορφαίνει συνεχώς.

Η συντήρηση του ενυδρείου ή της λίμνη σας έχει επομένως άμεση επίπτωση στην διατήρηση των ιδανικών συνθηκών διαβίωσης των υδρόβιων οργανισμών, στην καθαρή εικόνα του, και πρωτίστως στην ασφαλή λειτουργία του συστήματος.

Για τον καθαρισμό και την συντήρηση του ενυδρείου ή της λίμνης σας διαμορφώνουμε πρόγραμμα επισκέψεων βάσει των εργασιών που πρέπει να γίνουν, με την συχνότητα που εξυπηρετούν τόσο τις ανάγκες της συγκεκριμένης κατασκευής όσο και τον προϋπολογισμό σας.