ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την μελέτη, κατασκευή και συναρμολόγηση προηγμένων συστημάτων φίλτρανσης και επεξεργασίας του νερού σε κλειστά συστήματα ανακύκλωσης με ζωντανούς οργανισμούς για μεγάλο εύρος εφαρμογών, από ενυδρεία και λίμνες διακοσμητικού χαρακτήρα έως ερευνητικές μονάδες και επαγγελματικές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας.

Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση και η εμπειρία μας σε συστήματα ιχθυοκαλλιεργειών και ιχθυογενετικών σταθμών μας επιτρέπει να προσφέρουμε λύσεις κατάλληλες για οποιαδήποτε ανάγκη διατήρησης και έκθεσης βρώσιμων υδρόβιων οργανισμών σε επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας νωπών αλιευμάτων και χώρους εστίασης.

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή ενυδρείων για την διατήρηση και έκθεση βρώσιμων οργανισμών όπως αστακούς, τσιπούρες, καβούρια κλπ.

Η εταιρεία μας προσφέρει επίσης και την δυνατότητα για τον σχεδιασμό και υλοποίηση μονάδων εξυγίανσης οστρακοειδών Η υλοποίηση τέτοιων συστημάτων γίνεται πάντα βάσει σχετικών μελετών, ανάλογα με την περίπτωση, και βέβαια λαμβάνοντας υπόψη και εφαρμόζοντας τις σχετικές οδηγίες και την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ανάλογα με τις ανάγκες οι κατασκευές μπορεί να είναι απλές εμφανισιακά για κέντρα αποστολής και μονάδες συσκευασίας νωπών αλιευμάτων, ή, σε περιπτώσεις χώρων λιανικής εμπορίας (ιχθυοπωλεία) ή εστίασης, να επενδυθούν εξωτερικά με υλικά επιπλοποιίας ώστε να εναρμονίζονται με την διακόσμηση και το ύφος του περιβάλλοντος χώρου.

Σε τέτοιου είδους συστήματα η έμφαση δίνεται στον άρτιο μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να εξασφαλιστεί διατήρηση των οργανισμών σε συνθήκες που θα εγγυηθούν την υγεία του καταναλωτή.

Για κατασκευές ενυδρείων και λιμνών διακοσμητικού χαρακτήρα επιλογή των συστημάτων γίνεται ανάλογα με τον τύπο εφαρμογής και εγγυάται την καθαρή εικόνα της κατασκευής, τις ιδανικές συνθήκες διαβίωσης των οργανισμών, την απόκρυψη του μηχανολογικού εξοπλισμού και την απουσία δυσάρεστων οσμών και θορύβων.